Budsjettforslag 2021: Rådmannen ønsker å ta bort den planlagte kunstisbanen ved Nye Fjelltun

I rådmannens budsjettforslag er er det et forslag å kutte den planlagte kunstisbanen som er planlagt i forbindelse med utbyggingen av Nye Fjelltun skole.

Kommunestyret godkjente i sak 18/20 omdisponering av midler i forbindelse med energisentralen og ny trafikkløsning i Fjelltunvegen. Rammen for Fjelltun ble økt med 3,7 mill. (energisentral), 12,5 mill. (trafikkløsning) og 2,4 mill. (kunstisbane), til sammen 18,6 mill. slik at kostnadsrammen ble 348,6 mill.

I rådmannens budsjettforslag fremgår det at nettokostnaden etter tilskudd for isbanen vil være ca. 1,2 millioner.

Det foreslås nå at kunstisbanen ikke bygges, alternativ bruk av området må vurderes. Kostnadsrammen på Nye Fjelltun blir foreløpig ikke redusert, men behov for midler til alternativ opparbeidelse må avklares senere i prosessen.

Begrunnelsen for at isbanen ikke bygges er fremtidige kostnader med strøm, beløp som vil være opp mot 0,15 mill. hvert år med 3 måneders brukstid. Noe rådmannen anser som en stor kostnad for såpass lite bruk.