Busstreik avverget 15 timer på overtid

I forbindelse med tariffoppgjøret mellom LO og NHO var det fare for buss streik fra søndag. Streiken er avverget etter at partene kom til enighet ved 15.00-tiden søndag ettermiddag, etter mer enn 15 timers mekling på overtid.

En konsekvens av en eventuell streik fra søndag 11. april ville vært at all ordinær ruteproduksjon i Rogaland ble innstilt dersom de fire bussoperatørene som kjører for Kolumbus, ble tatt ut i streik, opplyste Kolumbus før helgen.  

De fire operatørene er Norgesbuss på Nord-Jæren, VY på Haugalandet og i Jæren/Dalane, Tide i Ryfylke nord og Boreal i Ryfylke sør. Operatørene har arbeidsgiveransvar for ca. 1.500 sjåfører.  

– Vi er fornøyd med at NHO kom oss i møte, selv om rammen endte på 2,7%, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

Oppgjøret tar hensyn til konkurranseutsatt industri og er et bidrag til å sikre at våre medlemmer fortsatt skal ha gode og trygge arbeidsplasser også i framtida, sier Bornø.

– Vi er også fornøyd med at det er oppnådd enighet om kravet om å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.