Bygdelista ønsker at kommunen i fremtiden skal ta ansvar med ismålinger

Her fra sjøisen på Tungland/Jørpelandsvågen. Foto: iRyfylke

Snorre Walde (BTN) vil at kommunen får på plass rutiner og ordninger som sikrer godkjenning og sikker ferdsel på islagte vann i Strand kommune.

I kommunestyremøte neste uke vil Snorre Walde(BTN) har svar på om kommunen kan få på plass rutiner og ordninger for godkjenning og sikker ferdsel på islagtr vann.

Walde jobber som lærer og fikk i vinter kjenne på mangelen på denne rutinen. Ingen institusjoner ville påta seg godkjenning for sikker ferdsel på is. Etter en del undersøkelser fant han ut at dette er spesielt for Strand kommune.

Eksempelvis i Stavanger har kommunen ansvaret både for måling og godkjenning av ferdsel på is. Og ikke nok med det, de måler hver dag, samt de observerer aktiviteten på alle vann de har godkjent kontinuerlig, påpeker Walde.

Han mener at Strand kommune nå må få på plass klare rutiner og retningslinjer for sikker ferdsel for sine innbyggere i framtiden slik at vi ikke opplever dette rotet ved neste korsvei. Kommunen må enten utføre målingene selv, eller stole på kompetansen til Norsk folkehjelp. Eller kanskje bruke «Stavanger-modellen» og ha et samarbeid med politiet?!

Les hele det grunngitte spørsmålet her

-Ferdsel på islagte vann-

Denne vinteren fikk vi igjen prøve skøyter og ski på våre islagte vann og fjorder. Det er ikke ofte det skjer, men når det først skjer er det viktig å ha klare prosedyrer for sikker ferdsel på isen.

Jeg jobber som lærer og fikk kjenne mangelen på denne rutinen i januar og februar i år. Ingen intuisjoner ville påta seg sikker ferdsel på is. Etter en del undersøkelser har jeg funnet ut at dette er spesielt for Strand kommune. I Stavanger for eksempel har kommunen ansvaret både for måling og godkjenning av ferdsel på is. Og ikke nok med det, de måler hver dag, samt de observerer aktiviteten på alle vann de har godkjent kontinuerlig. Blir det for mye folk ringer de politiet for å få fjernet menneskene. Stavanger bruker -Park og grønt–avdelingen til å gjøre dette arbeidet, en avdeling vi har maken til.

Tidligere godkjente Politiet isen i Strand. I år var det bare kaos. Norsk Folkehjelp gjør en ypperlig jobb på alle fronter i kommunen og stod for målingene, men Strand kommune turte ikke å bruke disse målingene for å godkjenne isen på de ulike vann. Og Politiet som jeg tok kontakt med hadde ikke slike arbeidsoppgaver lenger. Så der stod vi som hadde ansvaret for de håpefulle innbyggerne våre og måtte ta disse avgjørelsene selv. Kommunen skjøv altså ansvaret vekk og overlot det til skolene og meningmann.

Jeg mener at Strand kommune må få på plass klare rutiner og retningslinjer for sikker ferdsel for sine innbyggere i framtiden slik at vi ikke opplever dette rotet ved neste korsvei. Kommunen må enten utføre målingene selv, eller stole på kompetansen til Norsk folkehjelp. Eller kanskje bruke -Stavanger-modellen- og ha et samarbeid med Politiet?! Mandatet ligger uansett hos kommunen eller Politiet.

Spørsmål:
-Vil ordføreren få på plass rutiner og ordninger i Strand kommune som sikrer godkjenning og sikker ferdsel på is i framtiden som våre innbyggere kan stole på? Og samtidig publisere dette i alle aktuelle medier til enhver tid-.