Dagens kommunestyremøte i Strand

I dag er det igjen digitalt kommunestyremøte i Strand på grunn av koronasituasjonen. iRyfylke sender kommunestyret direkte fra kl 18.00, onsdag 29.april.

Under rådmannens kvarter vil Helge Kjellevold i Lysefjorden Utvikling informere om bærekraftig turistdestinasjon, Kjell Øyvind Pedersen med orientering fra IVAR og årsberetning for Strand kommune legges frem. Se saksliste under videoen!

Saksliste:

– 030/20 – 20/10770 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte

– 031/20 – 20/589 – Resultater av innbyggerundersøkelsen 2019

– 032/20 – 20/9051 – Skyss av elever til Forsand skule fra høsten 2020

– 033/20 – 20/6507 – Finansiering av oppgradering av Jørpeland stadion

– 034/20 – 20/10836 – Ny sluttbehandling i kommunestyret: Detaljregulering for boligområde Tau vest Plan 1130201509

– 035/20 – 20/8077 – Tau helsestasjon – endring av drift

– 036/20 – 20/6463 – Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Strand kommune

– 037/20 – 20/6438 – Tilsyn med salgssteder som selger tobakksvarer

– 038/20 – 20/6883 – Forslag til lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri)

– 039/20 – 20/12493 – Referatsaker

– 040/20 Forslag til skjønnsmedlemmer 2021-2025

– 041/20 Valg av forliksråd 2021-2025

I tillegg er det en del referatsaker som årsmeldinger, kontrollrapporter fra Skatteetaten, saksfremlegg fra kontrollutvalget med mer.
Se hele listen her: https://innsyn.onacos.no/strand/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020012493&