Dagens møte i formannskapet i Strand kommune

Torsdag 2.april er det formannskapsmøte i Strand kommune. Her kan du følge sendingen på kommuneTV live fra møtestart kl 18.00.

Dagens formannskapsmøte vil gjennomføres med smitteforebyggende tiltak i forhold til koronaviruset. Møterepresentantene tar med egen mat og drikke til møtet. Møtet vil bli lukket for publikum. Men pressen kan delta på møtet, ved å sitte bakerst i salen. Det blir også ommøblert i kommunestyresalen, slik at representantene sitter på god avstand fra hverandre. Representantene oppfordres til å respektere avstandsbegrensningen til hverandre på selve møtet.

Saksliste for møte:

033/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

034/20 Finansiering av oppgradering av Jørpeland stadion

035/20 Forslag til lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri)

036/20 Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget

037/20 Skyss av elever til Forsand skule fra høsten 2020

038/20 Tau helsestasjon – endring av drift

039/20 Valg av nytt styre og vedtektsendringer i Strand Frivilligsentral

040/20 Referatsaker

(endringer i sakslisten kan forekomme)

Legg igjen en kommentar