Dagens møte i Formannskapet i Strand

I dag er det formannskapsmøte i Strand kommune, og før første gang siden koronatiltakene vil dette politiske møte gjennomføres fysisk.

Det ble 4.mai besluttet i stabsmøtet at formannskapsmøtet skulle avholdes fysisk. Men med smitteverntiltak, så møtet blir ikke åpent for offentligheten. Møtet blir sendt på kommuneTV og sendingen kan ses under her.

For saksliste, se under videoen.

Saksliste

041/20 – Godkjenning av protokoll fra forrige møte

042/20 – Omstillingsarbeidet i Strand kommune

043/20 – Eierskapsmelding og eierskapsstrategi i Strand kommune 2020- 2024

044/20 – Forslag til ny anskaffelsesstrategi

045/20 – Ferdselstiltak i Jørpelandsvassdraget 2020 – valg av tiltak

046/20 – Kjøp av eiendommen gnr 49 bnr 144 – Stålsvingen 11

047/20 – Vurdering av salg av kommunale bygg og eiendommer 2020

048/20 – Søknad om tilskudd til kunstgressbane – Fiskå idrettsforening (FiF)

049/20 – Eiendomsskattemidler til bruk i utkantene – fordeling 2020

050/20 – Godkjenning av samarbeidsavtale mellom IVAR IKS og Strand kommune

051/20 – Referatsaker

052/20 – Oppfølging av sak om skoleskyss til Forsand skule høsten 2020

053/20 – Navn på ny flerbrukshall, Jørpeland

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt