Dagens møte i forvaltningsutvalget i Strand kommune

Onsdag 1.april er det forvaltningsutvalg i Strand kommune. Her kan du følge sendingen på kommuneTV live fra møtestart kl 16.00.

Dagens forvaltningsutvalg vil gjennomføres med smitteforebyggende tiltak i forhold til koronaviruset. Møterepresentantene tar med egen mat og drikke til møtet. Møtet vil bli lukket for publikum. Men pressen kan delta på møtet, ved å sitte bakerst i salen. Det blir også ommøblert i kommunestyresalen, slik at representantene sitter på god avstand fra hverandre. Representantene oppfordres til å respektere avstandsbegrensningen til hverandre på selve møtet.

Saksliste for møte:

032/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

033/20 9/6 Klagebehandling – Fiskåvegen 732 – Fradeling av eiendom

034/20 11/50 Klagebehandling – Kjølevikvegen 5A – avretting av fjellhylle

035/20 63/84 Klagebehandling – Kjeksevågen 100 – riving og oppføring av ny fritidsboligr

036/20 61/3 Klagebehandling – Kvalvågvegen 820 – Fradeling av eiendom

037/20 53/117 Klagebehandling – søknad om dispensasjon – naust og brygger – Tungland

038/20 1.gangsbehandling: Detaljregulering for Jørpeland sentrum felt B9 og S14 Plan 1130201905

039/20 1/3 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen- bruksrasjonalisering – Grødem

040/20 Klagebehandling – anmodning om dekning av sakskostnader i forbindelse med klagesak – reguleringsplan for skoleområdet Tau og Krossvatnet del 2

041/20 Referatsaker

042/20 Delegasjonssaker

(endringer i sakslisten kan forekomme)

Legg igjen en kommentar