Dagens møte i forvaltningsutvalget – Se sendingen direkte her

Se saksliste og sendingen fra dagens møte i forvaltningsutvalget her. Sendingen starter kl 16.00

For saksliste, se under videoen.

Saksliste

046/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

047/20 108/2 Klagebehandling – Postvegen 40 – riving av naust og oppføring av nytt naust på ny plassering

048/20 63/271 Klagebehandling – Idsevegen 200 – søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og byggegrense – sjøbod

049/20 61/24 Klagebehandling – Kvalvågvegen 915 – brygge

050/20 Plan 1130197604-M2 Endring av mindre del av reguleringsplanen for Del av Tungland fra 1976

051/20 47/35 Dispensasjon – bolig/garasje/mur – Myrullvegen 16

052/20 1.gangsbehandling Detaljregulering for del av Jørpelandsvassdraget Rv 13 – Kraftstasjonen Plan 1130201708

053/20 49/253 Dispensasjon – tomannsbolig – Åvegen 7

054/20 Plan 1130201911 detaljplan for Grødem steinbrot – førstegangs behandling

055/20 32/1 Klagebehandling – Kyrkjebakken 74 – fradeling av gårdstun

056/20 55/7 Dispensasjon – Deling av eiendom – Jøssangvegen 251 – Ny behandling etter høring

057/20 61/3 Dispensasjon – Deling av eiendom – Kvalvågvegen 820 – Ny behandling etter høring

058/20 Referatsaker

059/20 Delegasjonssaker

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt