Days of August konserten i Rosehagen kan bli kontrollert av brannvesenet

Foto: Rosehagen Kafé

Rogaland Brann og Redning (RBR) påpeker overtredelse av personbelastning i Rosehagen i et brev nylig sendt til kommunen.

I brevet påpeker RBR at de gjentatte ganger har fått meldinger om at det ved konserter og arrangement i Rosehagen er flere en 50 personer inne i bygget samtidig. Nylig var det en konsert i Rosehagen hvor Strandbuen hadde et innslag om at det var sirka 70 tilskuere. RBR har tidligere også tatt opp denne problematikken med eier av bygget, Strand kommune.

RBR viser til brannteknisk konsept utarbeidet av Conradi 07.09.2009 revidert av Sweco 08.06.2010 for bygget Gramhamsgården hvor Rosehagen har kafedrift, som sier at maks personbelastning for bygget er 50 personer. Når en definerer en maks personbelastning i et bygg så innebærer det alle som oppholder seg i bygget inkludert eventuelt band som spiller og ansatte som er på jobb osv, presiseres det i brev.

RBR har fått opplyst at det skal være konsert i Rosehagen 08.02.2020, brannvesenet vurderer da å komme på en kontroll. Og ersom det da er flere enn de tillatte 50 personene (inkludert band og ansatte) inne i bygget vil det blir gitt et pålegg om å begrense antallet til 50 personer. Dersom dette ikke blir fulgt vil bygget kunne blir stengt, står det i brevet fra RBR.

Til iRyfylke sier daglig leder i Rosehagen, Sonja Hargaut, at de tidligere har vært i dialog omkring dette. Hun legger til at de muligens må kutte ut konserter og arrangement i stuene om dette ikke kan ordnes. Med 50 personer inne er det dessverre ikke grunnlag for slikt.

Jeg forholder meg positiv, og håper å finne en løsning, sier Hargaut avslutningsvis.

Legg igjen en kommentar