De nye nasjonale anbefalingene fra 25.mars

De nye nasjonale tiltakene

Sosial kontakt

• Hold to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand (eller nærkontaktene til aleneboende). (nytt)

• Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)

• Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)

• Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)

• Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

Handling

• Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Reiser

• Reiser til utlandet frarådes.

• Unngå unødvendige reiser innenlands.

• Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

• Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

• Hjemmekontor for alle som har mulighet.

• Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

• Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

• Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling

• Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

• Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

• Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

• Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt)

• Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)