Deler av Liarvatnet har trygg is

Søndag har Norsk Folkehjelp Strand og Forsand foretatt målinger av isen på Liarvatnet. Ikke hele vannet har tykkelse over minimumskravet!

Folkehjelpen har de siste dagene foretatt målinger av tykkelsen på isen på flere vann og tjern i kommunen. Søndag sto Liarvatnet for tur, og her er det kun deler av vannet som har tilfredsstillende tykkelse på isen. En bør vær obs på indre del av vannet, se illustrasjon under.

Vær oppmerksom på at endringer i isen kan skje i løpet av timer. Før en slipper hele familien på islagte vann bør en ta målinger eller observere om isen er trygg selv.

Grønn sirkel hadde målinger innenfor minimumskravet. Skriblet området innerst er IKKE sikker. Skjermdump: Norsk Folkehjelp

Målingene på ytterste del av Liarvatnet er:

13, 14, 14, 15, 17, 17cm

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt