Den private parkeringsplassen på Tau kai irriterer mange

De siste dager har det gått varmt i kommentarfeltet på et innlegg i gruppen «Få til noen i Strand kommune». Innlegget dreide seg om den private parkeringsplassen på Tau kai som så mer ut som er sandtak.

Flere mener at det er galt å ta seg betalt for parkering på en plass hvor det nesten er risiko for bilens ve og vel å kjøre. Store hull fylt med vann er dagligdags å se på denne parkeringsplassen mener mange.

Mye av frustrasjonen går på at den kommunale parkeringen mellom kaihuset og den private parkeringen ofte er okkupert av gamle vrak som står over lengre tid. Noen ganger er folk sent ute og da går det fort litt ekstra tid å parkere oppe ved barnehagen å gå trappene ned til kaien.

Rogaland Parkering drifter parkeringsplassen
Det er Rogaland Parkering AS som drifter blant annet denne parkingsplassen og mange andre rundt i Stavanger området. Selskapet er eid av det kommunale foretaket Stavanger Parkeringsselskap KF. iRyfylke har snakket med daglig leder Rolv Gilje i Stavanger Parkering. Han forteller at de for litt over et år siden inngikk driftsavtale med grunneier. Rogaland Parkering har som sådan ikke retningslinjer for utforming av gruslagte parkeringsanlegg slik som den på Tau kai.

Gruslagte parkeringsanlegg anses som midlertidige parkeringsanlegg. Og grunneier signaliserte tidlig at fremtiden var uviss i lys av åpningen av Ryfast, forteller Gilje.

Grunneieren beklager
Det er Jan Ove Holta som gjennom selskapet Tau Småbåtlager eier tomten. I flere år driftet han parkeringen selvstendig med egen betalingsautomat. Men mange valgte å ikke betale og Holta så seg nødt til å gjøre noe. Han inngikk da en driftsavtale med Rogaland Parkering og i avtalen inkluderte også kontrollvirksomhet.

Holta har stor forståelse for irritasjonen. Selv prøver han så ofte som mulig å skrape tomten for å jevne ut hull. Hadde jeg vist hvor mye arbeid det var med gruslagt parkering, hadde jeg nok asfaltert for mange år siden. Når Ryfast åpningen nærmer seg, så er selvsagt asfalt det siste Holta vil investere i.

Holta beklager ovenfor kundene og skal prøve å rydde opp så raskt som mulig. Jeg har ikke noen driftsavtale på dette arbeidet, jeg utfører det selv. Derfor kan det i perioder gå litt tid mellom hver gang, forklarer Holta. Dette skyldes at det er mye annet arbeid, familieforhold og noen ganger går det rett og slett i glemmeboken. Det er også slik med grustomter at du kan skrape en dag å dagen etter regner det katter å tomten ser lik ut.

Parkeringen kan fortsette og bli oppgradert
Holta forteller at han i flere år har siktet seg inn på å legge ned parkeringen etter at Ryfast har åpnet. Han anser parkeringen som overflødig da blant annet ferjen i Tausambandet slutter å gå.

iRyfylke forteller at flere ser på Tau kai som et knutepunkt for dagpendlere til Nord-Jæren fra spesielt Nordre Strand og Hjelmeland. Bussrutene fra disse stedene er langt fra optimale i kombinasjon med buss gjennom Ryfast. Parkeringen på Solbakk terminal er heller ikke stor nok peker mange på. I tillegg vil fortsatt hurtigbåten til Stavanger og øyene gå fra Tau og i 2021 blir Tau anløpssted for ferje mellom øyene inkl Judaberg.

Holta sier at han vil se det an ut over på nyåret med tanke på dette. Skulle det fortsatt være belegg for å opprettholde parkeringen vil han vurdere å asfaltere området. Både for seg selv og kundene vil dette helt klart være bedre.

Legg igjen en kommentar