Det blir ingen markering av frigjørings- og veterandagen 8.mai

I år som de foregående årene oppfordrer Forsvarsdepartementet kommunene å gjennomføre lokale markeringen av frigjørings- og veterandagen 8.mai. Dette er også dagen der Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig deles ut.

Under forutsetning at det lar seg gjøre oppfordrer Forsvarsdepartementet også i år kommunene å markere frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8.mai. I Strand henger derimot markering og tildeling av Regjeringens minnemedalje i en tynn tråd.

Oppfordrer til lokale markeringer dersom det lar seg gjøre

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år. På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Det er ikke mulig å vite sikkert hvilke smitteverntiltak som vil gjelde i mai i år. Derfor vil regjeringen hvis mulig arrangere hovedarrangement 8. mai på Akershus festning, men i tilfelle med et begrenset antall gjester.

De fleste kommuner har tradisjon for å gjennomføre lokale markeringer. Frank Bakke-Jensen oppfordrer kommunene til å markere dagen også i 2021, og til å legge til rette for et godt samarbeid med Forsvaret, veteranorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner.

Vi finner veteraner i de fleste kommuner i Norge, og jeg er glad for at det har blitt tradisjon for å invitere veteraner fra både andre verdenskrig og senere internasjonale operasjoner til de lokale arrangementene, sier Bakke-Jensen.

Regjeringen har siden 2015 utdelt Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Jeg vil igjen oppfordre kommunene til å gjøre en innsats for å finne verdige mottakere av medaljen i 2021, avslutter Bakke-Jensen.

Usikker på om kommunen har kapasitet

Konstituert kultursjef Heidi Rygh Bowitz fortalte iRyfylke i mars at hun ikke vet om det er kapasitet i kommunen til å finne aktuelle kandidater til Regjeringens minnemedalje i år.

Hun sier også at dette i så fall blir en oppgave til den nye kultursjefen, Åshild Hus, som tiltrer stillingen 1.juni.

Leder for politisk sekreteriat og kommunikasjon, Geir Bolme sier at kommunen tidligere har hatt lokale markeringer for å gi medaljer til de som ikke har fått tidligere. Han mener nå kommunen er noenlunde i rute nå.

Videre opplyser han at i forhold til korona, så er det ikke planlagt noen ekstraordinære lokale markeringer i Strand i år.