Det lokale Nav kontoret overførte penger til feil person

En ansatt ved Nav kontoret i Strand overførte ved en feil penger til en annen person. Hendelsen ble meldt til Datatilsynet som nå har konkludert med at avviket er tilfredstillende rettet opp.

Hendelsen skjedde tidligere i år når en personer som via Nav-kontoret har avtale om frivillig disponering av trygd ba om at en sum penger skulle bli overført til en annen person.

Ved en feil overførte Nav-kontoret pengene til en annen person med samme fornavn som også tidligere hadde hatt avtale om frivillig disponering av trygd.

Hendelsen ble raskt oppdaget og alle de involverte personene fikk beskjed om hendelsen per telefon.

Etter hendelsen ble de interne rutinene gjennomgått. Avviket ble meldt til Datatilsynet som i forrige uke meldte tilbake at avviket var lukket.