Det nye året, starten på en ny epoke

I dag skriver vi oss inn i et nytt år, nemlig 2020. Året 2020 er for mange kun et årsskifte som «vanlig», men for innbyggerne i Strand og Forsand er årsskiftet helt spesielt på mange måter.

Kommunesammenslåing og grensejustering
Når klokken slo 00.00 i natt ble kommunegrensen mellom Strand og Forsand flyttet. Dette betyr at blant annet Kolabygda, Preikestolen, Oanes som ligger i dette området nå er Strand kommune. Det var i forbindelse med at Forsand valgte sammenslåing med Sandnes kommune at Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet å flytte kommunegrensen mellom Strand og Forsand. Resultatet ble også at drøyt 170 innbyggere i Forsand er overført til Strand.

Sirka 65 kvadratkilometer av tidligere Forsand kommune er nå en del av Strand kommune

Sirka 65 kvadratkilometer av tidligere Forsand er nå blitt Strand kommune. Resten av Forsand kommune er nå en del av Nye Sandnes.

01.01.2017 ga Sandnes kommune fra seg areal til Sola kommune i Bærheim området. Arealet var på 350.000 kvm eller 0,35 kvadratkilometer.

Ryfast – Verdens lengste undersjøiske tunnel

Foto: Statens Vegvesen

For bare to dager siden åpnet Ryfylketunnelen, som første del av Ryfastprosjektet. Verdens lengste undersjøiske tunnel binder sammen to arbeids- og bostedsmarkeder på en helt ny og revelusjonerende måte. Resten av prosjektet, Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen er forventet å åpne i midten av februar 2020.

Ferjeavsløsningsprosjektet ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2012, og påbegynt i november 2012. Byggestart var våren 2013, i hver ende av det lengste tunnelløpet henholdsvis på Solbakk i Strand kommune og på Hundvåg i Stavanger kommune.

Revidert styringsramme (inkl. mva) utgjør 7 528 mill. 2020-kroner. I en ny oppdatert kostnad legges det til grunn en sluttkostnad på 8 273 mill. 2020-kroner. En kostnadsøkning på 745 mill. 2020-kroner som finansieres etter vedtatt fordelingsnøkkel.

Høgsfjordsambandet – Over i privat ferjedrift

Høgsfjordferjen. Foto: Privat

I tråd med stortingsvedtaket ble Høgsfjordsambandet besluttet nedlagt på lik linje med Tausambandet. I mai 2015 ble det avgjort at Fylkeskommunen ikke kunne nekte privat ferjedrift på Høgsfjorden etter at Ryfast åpnet.

Mot slutten av 2018 lyste Rogaland Fylkeskommune ut løyve til kommersiell ferjedrift på sambandet Lauvvik-Oanes over Høgsfjorden i Rogaland. Fem rederier søkte løyve med forskjellig frekvens og åpningstid.

Og på nyåret 2019 ble det klart at det var Boreal Sjø som tildeles løyve med halvtimes frekvens og døgnåpent samband.

I forbindelse med overtakelsen i sambander har Boreal Sjø kjøp Norled sin ferje Bjørnefjord, som ble omdøpt til Preikestolen. Det er denne ferjen som skal trafikere sambandet. Men Boreal Sjø har flere ganger luftet tanker om elektrisk ferje i sambandet.

Legg igjen en kommentar