Det nye kommunestyret i Strand kommune 2019-2023

Ved endelig opptelling og mandatfordeling ser det slik ut i Strand kommune etter kommunevalget 9.sept 2019. Valgdeltakelsen i dette års valg var på 65,12%. 6277 av 9695 strandbuer valgte i år og stemme ved kommunevalget. Av disse er det registrert 1305 forhåndsstemmer.

Høyre: 10
Krf: 4
Sp: 4
Ap: 4
Frp: 2
Venstre: 1
Sv: 1
Mdg: 1
Rødt: 1
BTN: 1

Under følger hvert enkelt parti sine lister over representanter som er valgt inn i kommunestyret i rekkefølgende de er rangert etter personstemmer og slengere.

Høyre
1. Irene Heng Lauvsnes
2. Kristoffer Amdal
3. Morten Næss
4. Kari Førland Lauvsnes
5. Mads Hjelmen
6. Mona Anita Espedal
7. Leif Ove Voster
8. Nina Helen Hettervik
9. Sveinung Langvik
10. Sindre Marvik

Kristelig Folkeparti
1. Astrid Norland
2. Bjørn Aril Veland
3. Trond Hjorteland
4. Arnhild Sørskår

Senterpartiet
1. Alf Henning Heggheim
2. Linda Andersen Asbjørnsen
3. Frida Apall
4. Leidulf Sigmundstad

Arbeiderpartiet
1. Torhild Pedersen
2. Arvid Håheim
3. Aslaug Heng Fosse
4. Leif Nieuwejaar

Miljøpartiet De Grønne
1. Jan Andor Næss

SV – Sosialistisk Venstreparti
1. Anniken Heimdal Tjøstheim

Venstre
1. Erik Rydningen Nyman-Apelset

Rødt
1. Åsbjørn Fjelde Kleven

Fremskrittspartiet
1. Petter Korneliussen
2. Kenneth Eriksen Austrheim

Bygdeliste for Tau og nordbygda
1. Snorre Kristian Walde

Legg igjen en kommentar