Dette kan reisen gjennom Ryfast koste kontra dagens alternativer

Det har lenge vært snakket om nytteverdien av Ryfast for de som skal bruke den. På kartet så er det et kjempe prosjekt som knytter Ryfylke sammen med Nord-Jæren. Stort sett så vil det være billigere for vanlige folk. Som før går det hardest ut over pendlerne som trolig enda vil kjøre betraktelig billigere til jobb via Høgsfjorden uavhengig av om det er strøm eller fossilt brensel du kjører på.

Skal vi tro prognosene vil over 3200 kjøretøy passere tunnelene hver døgn i snitt gjennom året. Mange mener også at dette er lavere tall en det i realiteten kommer til å bli når prosjektet åpner. Og nå må vi i det minste vente til godt ut i februar 2020 før vi får vite den reelle sannheten. Dette da hele prosjektet med Hundvågtunnelen ikke åpner før midten av februar. Ryfylketunnelen derimot har planlagt åpning 30. desember 2019 kl 12.00.

Ryfastprosjektet kan ha hatt en næringsvennlig tanke når takstene ble lansert. Fremdeles, dersom de foreslåtte takstene fra Samferdselsministeren blir stående, er tunnelprosjektet lite næringsvennlig. Det er kun de største vogntogene som er billigere i Ryfast, både sammenlignet med Tausambandet men også Høgsfjordsambandet.

Kostnadene i Ryfasttunnelene
Nå nylig lanserte samferdselsministeren en prøveordning det første året med sterkt reduserte takster i forhold til Vegdirektoratet sine foreslåtte takster. Godkjenner de aktuelle instansene som skal ettergå garantiansvaret til Rogaland Fylkeskommune og Stavanger kommune dette, blir det værtfall et år med lave takster. Blir trafikken høy nok dette året, så kan disse takstene bli en langsiktig realitet.

Men hva koster det egentlig å kjøre gjennom Ryfasttunnelene kontra dagens alternativer med Tausambandet og Høgsfjordsambandet? Vi har prøvd å regne ut sirka priser inkl drivstoff, bompenger, ferjepriser osv.

Priser Ryfast vs Tausambandet
(takstgruppe 1 inkl.rabatt, ferje er 50% bilrabatt, 17% passasjerrabatt + bomringen)
EL-bil inkl fører –  71,2 / 46,8
EL-bil inkl 4 voksne – 71,2 / 201,1
Bil inkl fører – 148,4 / 111,1
Bil med 4 voksne – 148,4 / 265,5
Bil og henger u/10m – 156,8 / 204,6
Varebil >3500kg, 7m – 162,4 / 245,6
Bobil >3500kg – 162,4 / 283,6
—-
Bobil <3500kg (M1) – 176,4 / 349,1
Lastebil 10-12m – 594 / 403,1
Lastebil inkl pass – 594 / 454,6
Vogntog >22m – 594 / 653,1

(I prisen på Ryfast er det på takstgruppe 1 inkl 20 km à 0,5l pr.10 km og dieselpris 14,- pr.liter inkl 30 øre rabatt som utgjør 14,- pr tur. På bil og henger er de regnet 0,8 liter pr. 10 km som blir 22,4,- pr tur, varebil og bobil er det regnet 1 liter pr. 10 km som blir 28, pr tur. EL-bil er det regnet 4,- i strømkostnad for 20 km som tilsvarer litt under 1kr kilowattime. Takstgruppe 2 inkl 20 km à 1,5l pr.10 km og dieselpris 14,- pr liter inkl 30 øre rabatt som utgjør 42,- pr tur. Lastebil og vogntog er det regnet 3,5l pr.10 km som blir 98,- pr tur.)

Priser Ryfast vs Høgsfjordsambandet
(takstgruppe 1 inkl.rabatt, ferje er 50% bilrabatt, 17% passasjerrabatt + bomringen)
EL-bil inkl fører –  74,9 / 94,14
EL-bil inkl 4 voksne – 74,9 / 94,14
Bil inkl fører – 161,2 / 119,49
Bil med 4 voksne – 161,2 / 119,49
Bil og henger u/10m – 177,3 / 224,78
Varebil >3500kg, >7m – 188 / 154,98
Bobil >3500kg >7m – 188 / 154,98
—-
Bobil <3500kg (M1) 7-8m – 240,9 / 286,47
Lastebil 8-17m – 683,7 / 668,3
Vogntog 17-22m – 683,7 / 728,43
(Priser etter offentliggjorte ferjepriser fra 01.01.2020)

(I prisen på Ryfast er det plusset på drivstoffkostnad mellom Jørpeland og Solbakk samt fra Ryfast til Forus som utgjør 18,3 km. Takstgruppe 1 inkl 20 km à 0,5l pr.10km og dieselpris 14,- pr.liter inkl 30øre rabatt som utgjør 14,- pr tur. På bil og henger er de regnet 0,8 liter pr. 10km som blir 22,4,- pr tur, varebil og bobil er det regnet 1 liter pr. 10km som blir 28, pr tur. EL-bil er det regnet 4,- i strømkostnad for 20 km som tilsvarer litt under 1kr kilowattime. Takstgruppe 2 inkl 20 km à 1,5l pr.10km og dieselpris 14,- pr liter inkl 30øre rabatt som utgjør 42,- pr tur. Lastebil og vogntog er det regnet 3,5l pr.10km som blir 98,- pr tur.)

(I prisen på Høgsfjordsambandet er det regnet avreise fra Jørpeland til Forus inkl bompassering. En vei 50,7 km, samme forbruk pr 10km som i Ryfast. 14,- pr liter diesel. Personbil får da en kostnad på 35,49,-, bil og henger 56,78,-, varebil og bobil 70,98,-, EL-bil 10,14,-, bobil takstgruppe 2 106,47,-, lastebil og vogntog 248,43,-)

Priser i Ryfylketunnelen (uten rabatt/med rabatt)
Takstgruppe 1 (personbiler)
Bil – 140 / 112
Bil med 4 pers – 140 / 112
Bil og henger – 140 / 112
Varebil >3500kg – 140 / 112
Bobil >3500kg – 140 / 112

Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy)
Bobil <3500kg (M1)* – 420
Lastebil – 420
Lastebil inkl pass – 420
Vogntog >22m – 420
*Endringene i bomtakst for bobil og tyngre personbiler trer i kraft 4. april, og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygrupe M1. For at kjøretøy over 3500 kilo i kategori «M1» skal inngå i takstggruppe «M1» stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Priser i Hundvågtunnelen (uten rabatt/med rabatt)
Takstgruppe 1 (personbiler)
Bil – 28 / 22,4
Bil med 4 pers – 28 / 22,4
Bil og henger – 28 / 22,4
Varebil >3500kg – 28 / 22,4
Bobil >3500kg – 28 / 22,4

Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy)
Bobil <3500kg (M1)* – 28
Lastebil – 76
Lastebil inkl pass – 76
Vogntog >22m – 76
*Endringene i bomtakst for bobil og tyngre personbiler trer i kraft 4. april, og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygrupe M1. For at kjøretøy over 3500 kilo i kategori «M1» skal inngå i takstggruppe «M1» stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Legg igjen en kommentar