Digital 17.mai gudstjeneste fra Strand Kyrkje

Velkommen til denne digitale 17.mai gudstjenesten fra Strand Kyrkje.

Prester: Martin Ivar Arnesen og Michael
Skappel Zülow.
Teksteleser: Ragnhild Langvik
Organist: Geir Arve Helvig
Sangere: Gina Renate Helvig og Amelia Holta Tytlandsvik
Dronefilm: Thor Egil S. Siem
Film og regi: Mia Raustein