Digital minigudstjeneste fra Fister kirke

Prest: Sigrunn H. Arnesen
Orgel: Anne-Berit R. Bjelland
Tekstlesing: Johanne M. Hetland
Sangere: Oddbjørg Rimstad, Kirsti Flatø, Ingjerd S. Nicolaysen, Inger Johanne Sie, Hilde L. Berland.
Film og regi: Roger Sjursen