Disse bedriftene kan få koronakompensasjon av Strand kommune

29 søknader har kommet inn til den kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter i Strand kommune da søknadsfristen gikk ut 7.april.

  • Se bedriftene som har søkt lengre nede.

Søknadene er fra lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene og er blitt rammet av strenge smitteverntiltak.

Bedriftene søkte om til sammen 12,5 millioner kroner, men Strand kommune har bare drøyt 1,2 millioner kroner å tildele.

Foreslår fordeling til alle søkerne

Det er søkt om over tilskudd for over 12 mill. og ved jevn fordeling kunne hver søker fått innvilget ca. 10 % av sitt søknadsbeløp. Ved en slik søknadsmengde må det bli strenge prioriteringer, skriver kommunedirektøren.

Søknadene ut vurdert ut ifra tapte inntekter, svinn på råvarer, faste kostnader, ekstra renhold og nye tiltak. I tillegg er det lagt vekt på kostnader eller tap som følge av smitterverntiltak og nedstenging, konkurransevridning, distrikt, nytteeffekt og antall arbeidsplasser i bedriften.

Kommunedirektøren foreslår ovenfor politikerne i formannskapet at alle søkerne får mellom 10.000-80.000 basert på kriteriene ovenfor. Breeze Sørvest AS, som driver vaskeriet på Jørpeland, foreslås å gis 80.000 som eneste bedrift. Selskapet har rapportert inn over 8.5 millioner i godkjente kostnader.

Hvilke bedrifter som får hvilket beløp er det formannskapet som avgjør i møtet torsdag 15.april. Møtet sendes direkte på iRyfylke!

Dette er bedriftene

– Senze Lounge As
– Security Risk AS
– Eko Handel As
– Verkshotellet
– Breeze Sørvest as
– Solvik Yoga
– Meat & Eat as
– Dalen lefsebakeri
– Preikestolen Camping
– Meat & Eat as
– Lilland Hotell Drift as
– Anne Marie Voster Tuntland
– Oliver Vogt
– Kafe Marthel
– Lysefjordsenteret
– Sky Golf as
– Fjordexpedition
– Era Konserter & Underholdning
– Ryfylke Bakeri & Konditori
– Ryfylke Bakeri & Konditori Tau
– Pelles Servicepartner as
– Økotec as
– Matboksen Rita Helgeland
– Lysefjordsenteret forundersøkelser
– Ryfylke tannklinikk
– Treverket mat-og skafferi
– Birgitte Knudsen – hjelp til eldre
– Holta Music
– Skjeggebust as