Disse har søkt på jobben som kommunalsjef for opplæring

I forbindelse med at Strand kommune lyste ut jobben som kommunalsjef for opplæring var det 8 søkere hvorav 3 menn:

– Guro Harboe Ur, 52 år (Strand, konstituert kommunalsjef for opplæring)

– Montaser Nayef, 35 år (Oslo, arbeidsledig)

– Jaya Surbiyala, 24 år (Strand, informatikk graduate)

– Øyvind Fjermestad, 59 år (Strand, rektor)

– Synnøve Lerang, 44 år (Strand, styrer i Forsand barnehage)

– Anne Søvold Vikanes, 50 år (Longyearbyen, sektorsjef for oppvekst og kultur)

– Sjur Atle Kleppa, 44 år (Hjelmeland, rektor)

– Kvinnelig søker er unntatt offentlighet

Vi ønsker alle søkerne lykke til i prosessen!

Legg igjen en kommentar