Disse kan utføre borgerlige vigsler i Strand kommune

Fra 1. januar 2018 var det kommunene som overtok ansvaret med borgerlige vigsler. Lovendringen innebærar at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet til skal gjennomføre vigsler. Ordførere og varaordførere får en direkte myndighet etter loven.

I kommunestyret 6. november 2019 vedtok politikerne hvem som har vigselsmyndighet i Strand kommune.

Kommunestyrevedtaket:
«Ordførar og varaordførar har vigselsmynde etter ekteskapslova. Strand kommunestyre delegerer i tillegg vigselsmynde til alle medlemmer i formannskapet».

Disse personene har vigselsmyndighet i Strand:
– Irene Heng Lauvsnes (ordfører)
– Bjørn Aril Veland (varaordfører)
– Kristoffer Amdal (formannskapsmedlem)
– Leif Ove Voster (formannskapsmedlem)
– Astrid Norland (formannskapsmedlem)
– Petter Korneliussen (formannskapsmedlem)
– Torhild Pedersen (formannskapsmedlem)
– Alf Henning Heggheim (formannskapsmedlem)
– Anniken Heimdal Tjøstheim (formannskapsmedlem)

Så går du med planer om borgerlig vigsel kan du nå forespør flere folkevalgte foruten ordfører og varaordfører.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar