Ekstremværet har fått navnet «Elsa»

Den varslede stormfloen er oppjustert til rødt farevarsel og har fått navnet “Elsa”.

Meteorologisk Institutt har oppjustert ekstremværvarselet og på Jørpeland er det forventet opp mot 95 cm høyere høyvann en normal høyvann.

Konsekvensen kan være oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Det kategoriseres som en ekstrem situasjon og MI anbefaler å unngå ferdsel i strandsonen. Samt vurdere å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Figur: Mai-Linn Finstad Svehagen, MET
Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar