Eldrekafé hos Kafé Marthel – Kommunalsjefen er positiv og vil ta innspillet med seg videre

I levekårsutvalget 22.oktober hadde Linda Asbjørnsen (Sp) en interpellasjon vedrørende eldre kafé i Strand. Asbørnsen lurte på om det gikk an å få til et samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og eventuelt private for å få på plass en eldre kafé.

Utvalgsleder, Sveinung Langvik (H), syntes det var et spennende initiativ som nok måtte gå an å få til. Det ble enstemmig vedtatt i levekår at rådmannen skal legge frem en sak til politisk behandling om eldre kafé.

Kafé Marthel var tidlig ute
Bare et par dager etter at interpellasjonen ble kjent i media sendte Siv og Rebecca Sørbø, som nylig åpnet dørene til Kafé Marthel på Tau, inn et forslag til samarbeid til kommunen. Dette før behandlingen i levekårsutvalget. I brevet skriver Kafé Marthel at «ideen om en eldrekafe er flott og vi har tenkt mye i disse baner selv, og ønsker derfor å bli med på dette.». Videre så påpeker de at kaféen på Tau har store vinduer og er romslig. Det er i tillegg universell utforming og bussholdeplass like utenfor dørene.

I et brev sendt fra kommunalsjef for helse og oppvekst, Adriaan Schönhage, som svar på forslaget uttrykkes det positivitet til forslaget. Han synes at det er et spennende konsept, å åpne kafeen som plass for eldre hvor de kan samles. Det er i tråd med det vi i kommunen ønsker, at det er flere plasser hvor eldre kan møtes som et «lavterskel» tilbud, skriver Schönhage videre.

Kommunalsjefen påpeker også at det per i dag er tilrettelagt kafé for eldre på Tautunet, men at det er behov for flere slike plasser. Schönhage kommer til å følge opp interpellasjonen og da forteller han at henvendelsen fra Kafé Marthel skal tas med.

28.oktober ble også forøvrig en politisk sak bestilt med henvisning til vedtaket i levekårsutvalget.

Legg igjen en kommentar