Elendig belysning på gangfelt på Tau – En fare for liv og helse

På Tau i krysset Ryfylkevegen/Bedehusvegen har det i lang tid pågått veiarbeid i forbindelse med opparbeiding av bedre gang og sykkelsti. Men belysningen på gangfeltet over Rv13 like ved helsestasjonen er fraværende.

I følge en beboer på Tau som har sendt en henvendelse til kommunen angående dette er det fare for liv og helse. Det er så dårlig sikt for bilførerne her at det med flere anledninger har vært nesten ulykker, sier melderen.

I mailen til kommunen skriver melderen at her går det elever over veien som skal til videregående og ungdomskolen. Med den nylagte asfalten som og et beksvart så er det jaggu ikke lett å få øye på folk i veibanen.

Melderen er redd at det kan skje noe fatalt om dette ikke ordnes umiddelbart. På søndag skal vi også stille klokken, noe som betyr enda lengre mørkt på morgenen og tidligere mørkt på ettermiddagen.

Kommunalsjef for teknisk i Strand kommune, Jan Leland, forteller at han selv ikke er opplyst om henvendelsen til kommunen om dette. Samtidig sier han at dette er en del av det tekniske arbeidet som gjøres av entreprenør rundt opparbeiding av gang- og sykkelsti på begge sider av Bedehusvegen i krysset ved helsestasjonen. Han kan ikke si noe om når dette blir ferdigstilt, men sier at det har høy prioritet.

Legg igjen en kommentar