Endret kjøremønster i forbindelse med klargjøring til åpning av Ryfastprosjektet

Arbeidet med å klargjøre for åpningen av Eiganestunnelen starter i morgen, og det vil føre til endret kjøremønster i Schancheholen. Arbeidet er ferdig mandag 20. april.

Det nærmer seg åpning av Eiganes- og Hundvågtunnelen, og derfor må kjøremønsteret i Schancheholen gjøres permanent. I perioden 16. til 20. april blir av og påkjøringsrampene til fra E39 stengt. Omkjøring blir skiltet. Statens Vegvesen ber bilistene ta hensyn til at det blir arbeidet nært opp til veien.

I samme periode vil det også de elektroniske skiltene bli testet for at de har riktig tekst, og de kan være misvisende. Følger derfor annen skilting – ikke de store elektroniske.

Når alt står ferdig fører det til at bilistene må lære seg et nytt kjøremønster når Eiganestunnelen åpner.

– Bilistene vil raskt lære seg det nye kjøremønsteret, men vi ber om at det tas hensyn, for noen forandringer blir det. Når en kjører sørover gjennom Miljøkulverten blir det kun mulig å kjøre inn på E39 i det venstre feltet. Høyre felt er for dem som skal til Ullandhaug, sier byggeleder i Statens vegvesen, Thomas Wardman. Han forteller at for dem som kommer fra Ullandhaug blir det små endringer.

– E39 fra sør mot Randaberg og Bergen vil fortsette inn i Eiganestunnelen når tunnelene åpnes, og avkjøringsrampen opp til Ullandhaug og mot sentrum blir kun bli ett felt, men det blir utvidet til to når en kommer opp til rundkjøringen ved Miljøkulverten, sier Wardman, som innrømmer at det ikke er like enkelt å forklare brukerne det nye kjøremønsteret.

– Det blir godt skiltet, og jeg håper og tror at bilistene raskt vil lære seg nytt kjøremønster, sier Wardman.

Hovedbilde: Statens vegvesen

Legg igjen en kommentar