Endret trafikkmønster i Fjelltunvegen

I forbindelse med bygging av Nye Fjelltun skole og ny flerbrukshall vil det i perioder være endret trafikkmønster i Fjelltunvegen.

Fra og med 24. juni vil deler av Fjelltunvegen, ved Jørpeland Legesenter, være stengt. Dette skyldes graving for VA-ledninger og strømkabler. Midlertidig adkomst til skoleområdene vil være via Resahaugvegen, og det vil etableres midlertidig adkomst til Jørpeland Legesenter. Arbeidet vil pågå i sommerferien, og dato for gjenåpning av veien vil bli lagt ut på Strand kommunes hjemmesider, når den er fastsatt. Omkjøring vil bli skiltet.

Fra og med 25. juni vil deler av Fjelltunvegen, mellom Strand Pinsemenighet Klippen og Fjelltun Skole, være stengt. Nødetater, barnehager, ridesenteret og andre som blir berørt av dette vil få tilsendt utfyllende informasjon vedrørende omkjøring/ tilkomst til eiendommene fra kommunen.