Engelsk virusvariant påvist hos to reisende til Norge

Folkehelseinstituttet har søndag påvist den engelske virusvarianten hos to personer som kom til Norge fra Storbritannia i desember.

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner for personer som får påvist den engelske virusvarianten, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for koronavirus. Instituttet samler inn virus fra alle landets mikrobiologiske laboratorier for undersøkelser av deres genom (den samlede genetiske koden). Instituttet har styrket overvåkingen av endringer i virus for å oppdage den engelske virusvarianten og eventuelle andre nye virusvarianter som kan ha endret smittsomhet eller andre egenskaper. Det er også iverksatt ekstra tiltak ved grensene for å redusere risiko for ytterligere introduksjon av det nye viruset og andre virus.

– Den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, men den ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå. Noen få tilfeller av denne varianten er påvist i et titalls europeiske land, men det er grunn til å tro at varianten også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få et bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.

Det er foreløpig bare i deler av England man vurderer at varianten kan ha bidratt til rask vekst i epidemien. Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne si noe sikrere om dette. I Danmark har viruset vært til stede i flere uker uten at det har endret smittesituasjonen.

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle varianten spiller for smittespredningen, avslutter Vold og fortsetter: – De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten. Det er så langt heller ikke rapportert om holdepunkter for at effekt av vaksinen er påvirket.

Det er  kommunelegen som, i dialog med de personene det gjelder, vurderer hva de går ut med av ytterligere informasjon.