Enighet blant høringspartene om lavere ryfasttakster

Mandag morgen hadde ordfører i Strand møte på Fylkeshuset med Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, Vara-ordfører i Stavanger Bjørn Tysdal Moe og Bjørn Laugaland leder i Ryfylkerådet. Møtets kjerne var hvordan de sammen kan få redusert taksnivået i Ryfast.

Fylkesordføreren kan fortelle at alle partene har et felles mål om å redusere takstnivået. Videre vil de arbeide med å få klarhet i hva som kan bidra til å redusere takstene. De vil også opprette en dialog med Statens Vegvesen i prosessen videre.

På spørsmål om långarantistene (Fylkeskommune og Stavanger kommune) vil forsøke å forlenge nedbetalingsperioden for å redusere takstene, svarer Tengesdal kort at det vil bli vurdert. Vi er nødt å tenke på alle mulige løsninger. Ryfast har havnet i en konkurransesituasjon mot Høgsfjordsambandet som må løses på best mulig måte.

Fylkesordføreren ble informert om den nyfødte Facebookgruppen «Kompiskjøring gjennom Ryfast». Hun virket ikke overrasket over dette i lys av belastningen de høye takstene vil gi dagpendlere. Selv tror Fylkesordføreren at det er kalkulert med et alt for lavt trafikkgrunnlag fra SVV sin side og at denne form for samkjøring ikke vil påvirke Ryfast i for stor grad.

Hun ønsker ikke å advare mot tiltaket, for samkjøring er veldig bra uansett. Vi må heller gjøre tunnelen konkurransedyktig.

Ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes sier ikke så mye etter møte, annet en at alle partene står samlet i arbeidet mot å finne en løsning på lavere takster.

Varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe er enig med de andre partene at det må arbeides for lavere takster. På spørsmål sier også varaordføreren at å forlenge nedbetalingstiden på lånet kan være et ledd i å redusere takstnivået.

Den videre behandlingen av saken:
– Fylkeskommunen skal behandle saken i Samferdselsutvalget 25.sept, videre skal saken opp i Fylkesutvalget 1.okt før det ender i Fylkestinget 15.okt.

– Strand Kommune har saken til behandling i et ekstraordinært kommunestyremøte 25.sept.

– Stavanger Kommune vil antakelig behandle saken i bystyremøte 30.sept.

Legg igjen en kommentar