I dag gjenåpner skolene for 1.-4. trinn. Nå er det besluttet at enkelte skoler også kan åpne for elever på andre trinn.

Dette gjelder såkalte fådelte skoler der elevene får opplæring i grupper med flere alderstrinn sammen. Disse skolene organiserer opplæringen felles for flere trinn, for eksempel én felles gruppe for 1.-4. trinn og én for 5.-7. trinn. Men på noen skoler får elever på høyere trinn opplæring i samme gruppe som elever på 1.-4. trinn.

– Åpningen av skolene skal skje på en trygg måte, og vi har valgt en forsiktig og gradvis åpning av skolen opp til 4. trinn. Men vi ser at denne løsningen kan bli krevende for noen få skoler der 4. trinn får opplæring sammen med 5. eller høyere trinn. Det kan for eksempel bli utfordrende å gi hjemmeundervisning til halve klassen. Derfor åpner vi for at også elevene på andre trinn kan komme tilbake i disse skolene. Selvfølgelig må også smittevernreglene bli fulgt, sier kunnskaps- og integreringsminister Gur Melby (V).

Kunnskapsdepartementet har ikke tall på hvor mange fådelte skoler det finnes der andre trinn får opplæring sammen med 1.-4. trinn.

Beslutningen er presisert i Helsedepartementets forskrift som sikrer at barnehager, skoler og SFOer åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte.