Enorm vekst i nye foretak i januar – Hele 35 nye foretak i Ytre Ryfylke

I januar ble 35 nye foretak fra Ytre Ryfylke registrert i Brønnøysundregistrene. Dette er en oppgang på hele 15 foretak fra januar 2020 når det ble registret 20 foretak.

Av de registrerte foretakene i januar 2020 eksisterer 16 av dem den dag i dag. Av de foretakene som ble registrert i januar i år er det, 17 aksjeselskaper, 15 enkeltpersonforetak, 2 ungdomsbedrifter og en avdeling.

17 registrerte aksjeselskaper i januar

I januar ble 17 aksjeselskaper fra Ytre Ryfylke registrert i Brønnøysundregistrene. Av disse var to fra Hjelmeland og 15 fra Strand.

Aksjeselskaper fra Strand

– FMN1 AS (utvikling, testing og markedsføring av retningsstyrt boreteknologisk utstyr spesielt tilpasset hardt fjell, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper)
– Sagholmen Brød & Vin AS (Restaurantdrift, catering, event og kultur)
– Gebory Holding AS (investeringer)
– JA Eie AS (investeringer)
– Dahle Maskin AS (grunnarbeid)
– F Berg AS (investeringer)
– Istind Invest AS (investeringer)
– Ryakva AS (industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet)
– Sam Transport og Konsulent AS (godstransport på vei)
– Stålverksvegen 63 AS (eiendomsutvikling)
– Øresus AS (ordinær grunnskoleundervisning)
– A3 Property AS (eiendomsutvikling)
– Kristoffer22 AS (investeringer)
– Litleholm Padel AS (investeringer)
– Mæhle Holding AS (investeringer)

Aksjeselskaper fra Hjelmeland

– Vadla Holding AS (investeringer)
– Epleriet AS (opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet)

15 registrerte enkeltpersonforetak i januar

I januar alene ble det registrert 15 enkeltpersonforetak fra Ytre Ryfylke i Brønnøysundregistrene. Av disse var ett fra Forsand, to fra Hjelmeland og 12 fra Strand.

Enkeltpersonforetak fra Strand

– Irina Bygdevoll (helsehjelp: en handling som har forebyggende, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell. Helserelatert individuelt tilpasset rådgivning)
– Strand Taxibuss OK Barkved (taxivirksomhet)
– Therese Idsøe Johnsen (naprapatbehandling)
– TM Neguse (renholdsvirksomhet)
– Vidar Helland (Landbruksvirksomhet: sauehold)
– Kvalvåg Hytteservice (vaktmestertjenester og bygging i grindverk)
– Remarin Oftedal (demontering og salg av brukte, marine motordeler og -utstyr. Nettbasert salg)
– Thea Sofie V. Barka (utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk)
– Girmay Berhane Gebrehiwet (kjøp og salg av helse- og velværeprodukter via homeparties)
– Botnen Undervisning (undervisning i allmenne fag til elever som tar studieforberedende samt studiespesialiserende retning i den videregående skolen)
– F Andreassen (produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer)
– Serigstad Foto (tar bilder knyttet til nyheter/hendelser)

Enkeltpersonforetak fra Forsand

– Pettersen Bygghjelp (tømrerarbeider og videresalg av byggevarer. Konsulenttjenester innen byggesak)

Enkeltpersonforetak fra Hjelmeland

– Kristin Kleppa (jordbruk, dyrking av frukt og bær og videreforedling av disse)
– Kelly Shop Kelly Kanoknaphat Schmidt (salg av vårruller, asiatisk mat, samt catering)

Ungdomsbedrifter, slettinger og oppløsninger

Det ble også registrert to ungdomsbedriftene, henholdsvis Splashguard Ungdomsbedrift og Smartbrush Ungdomsbedrift, ved Strand videregående skole.

Også én avdeling(AVD) ble opprettet i Strand, dette var Rådhusgaten Legegruppe (allmenn legetjeneste)

Fem foretak er meldt slettet eller oppløst, og det er én konkurs i januar.