Enstemmig kommunestyre for sak om hundeparker i Strand

I onsdagens kommunestyremøte fikk Erik Rydningen Nyman-Apelset full uttelling på sin interpellasjon der han ba om at administrasjonen legger frem en sak om etablering av hundepark på Jørpeland og Tau.

Hele kommunestyret var onsdag kveld samstemte om at hundepark var noe som kunne øke boattraktiviteten i Strand kommune.

Dermed fikk Strand Venstre med seg et enstemmig kommunestyre når de ber administrasjonen om å komme tilbake med en sak om plassering av en hundepark i nærheten av Jørpeland og en i nærheten av Tau. Vedtaket ber også administrasjonen om å legge frem et overslag på kostnader til inngjerding og etablering av hundeparker.

Vedtaket lyder: Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om plassering av en hundepark i nærheten av Jørpeland og en i nærheten av Tau samt overslag på kostnader til inngjerding og etablering av hundeparker.

I diskusjonen i kommunestyremøte ble blant annet Rødlandsmyrå på Tau og Hellandsbanen på Jørpeland nevnt som aktuelle plasseringer.

Flere har hatt ønske om hundepark

I november 2019 skrev vi om at det var engasjement runde etablering av hundepark i kommunen.

Den gang sa ordfører Irene Heng Lauvsnes at hun var veldig åpen for en dialog med personer eller organisasjoner som ønsker å bidra med å få dette på plass i kommunen. Samtidig sa hun at den gamle fotballbanen ved Bekkevegen Barnehage ikke var uaktuell.

I 2019 mente en anonym avsender av et brev til kommunen at det var på høy tid at vi også fikk på plass hundepark på Jørpeland. I Venstre sin interpellasjon er det ønskelig at det legges opp til hundepark både på Jørpeland og Tau.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt