Er Bjørnefjord riktig ferje for Høgsfjordsambandet?

Nå om dagen er det Bjørnefjord som trafikkerer i Høgsfjordsambandet. Og om rett over to uker er det nettopp denne som skal trafikkere, da for Boreal Sjø under navnet Preikestolen.

Mange reagerte på ferjevalget til Boreal Sjø, da dagens ferje, MF Finnøy, har hengedekk som går smidigere ved av og påkjøring. Bjørnefjord som skifter navn til Preikestolen, har underdekk eller kjellerdekk om du vil kalle det det. Dette resulterer i at av og påkjøring går noe saktere, og mange mener at ferjen ikke vil klare å holde rutetiden.

Foto: Thore Håland

Samtidig er det mange som mener at MF Bjørnefjord tåler mindre vind en MF Finnøy som har trafikkert Høgsfjordsambandet siden 2010.

Klare indikasjoner på antakelsene
Allerede nå oppstår det til tider forsinkelser og reisende mener at det langt ifra er noe som kan betegnes som mye biler. Reisende skriver på sosiale medier at ferjen sliter med og holde ruten når den er rundt 50% fullt med biler.

Noen regner med at Boreal har en plan B, dersom dette skulle vise seg å være problematisk. Men det er høyst usikkert.

Søndag var ferjen 7 minutter forsinket på avgang 14.30 fra Oanes. Thore Håland reiser jevnlig med Høgsfjordferjen og lurer på hvordan dette blir på sommerhalvåret når køen gjerne står et godt stykke mot Høle på Lauvvik.

Vil slite konkurransemessig
Nå ble det i forrige uke klart hvilke priser en kan vente seg både på Høgsfjordsambandet og i Ryfast. Forskjellen er langt ifra stor når en regner med forskjellige tillegg som drivstoff, bom etc. Mye avhenger av hvor du kommer fra og skal til, hva som er mest lønnsomt.

Noen store besparelser blir det ikke uansett hvilket kjøretøy du kjører eller hvilken vei du velger.

Med en ferje som Bjørnefjord, som kan komme til å slite med å følge oppsatt rutetabell kan det gjøre vondt verre for den private ferjen. Når kostnadsforskjellen er såpass liten mellom ferjen og tunnelen, vil små irritasjonsfaktorer kunne ødelegge for fremtiden til den private ferjen.

Dersom du i spesielt i turistsesongen, april til oktober, og de mest trafikkerte tidene på døgnet ikke kan stole på ferjeavgangene kan flere velge tunnelen for bedre forutsigbarhet.

Forutsigbarhet har også vært noe av det som har blitt omtalt som de positive faktorene til Ryfast. Det å slippe og sjekke en rutetabell før en planlegger turen er noe de fleste ser på som veldig positivt.

Det er da ingen tvil om at dersom det ofte er forsinkelser i Høgsfjordsambandet kan flere velge bort ferjen, kun av den grunn at den ikke er forutsigbart. Da kan fort Boreal Sjø pakke sakene og satse på andre samband. Noe de også står fritt til å gjøre etter to uker, to måneder eller to år.

Legg igjen en kommentar