Etterlyser gatebelysning i Hortensiavegen igjen

30.september 2019 sendte en bekymret beboer i Hortensiavegen melding til kommunen om manglende gatebelysning i krysset mellom Hortensiavegen og Bekkevegen på Jørpeland.

Nå 1 år senere har nok en beboer i Hortensiavegen meldt fra om trafikkfarlige forhold på grunn av manglende belysning.

Strekningen innbyggeren varslet om er i dag svært mørk og vegen har en del gang- og sykkeltrafikk. Om en ser på avstanden mellom eksisterende lysmaster i nærliggende gatenett og Hortensiavegen lenger inne, kan det virke som om det mangler en lysmast, bemerker innbyggeren i henvendelsen.

I henvendelsen bes kommunen om å vurdere den aktuelle henvendelsen som en søknad om belysning.

Vanskelig området

I fjor var svaret fra Strand kommune at gatelysutbygging i eksisterende boligfelt normalt skjer i forbindelse med rehabilitering av vann og avløpsgrøft eller når Lyse graver nye kabler i gaten.

Årsaken til at det er utfordrende med området i Hortensiavegen er at det ikke er tremaster med luftstrekk så det er ikke enkelt å få til en midlertidig løsning. Samtidig opplyste Strand kommune den gang i 2019 at det er flere eldre felt som ikke har gatebelysning på Jørpeland.