Færre arbeidsledige uke for uke

Tirsdag 9. juni var det registrert 27 514 arbeidssøkere i Rogaland. Det er en nedgang på 1 501 personer siden forrige uke.

Færre også i Ytre Ryfylke

I Strand kommune har andelen helt ledige blitt redusert med 14 personer den siste uken og er nå på 4,1% av arbeidsstyrken. Også andelen delvis ledige er redusert den siste uken nå er 288 personer delvis uten arbeid. En reduksjon på 20 personer, fra 4,7% til 4,3% av arbeidsstyrken.

Også i Hjelmeland kommune går gradvis flere tilbake til arbeid. Her har antallet helt ledige blitt redusert med 7 personer den siste uken og er nå på 3,3% av arbeidsstyrken. Andelen delvis ledige i Hjelmeland er fremdeles på 37 personer og 2,8% av arbeidsstyrken.

Rogaland for øvrig

14 241 personer er helt uten arbeid i Rogaland. Det er en andel på 5,6 prosent og er en reduksjon på 887 personer den siste uken. På landsbasis er 5,7 prosent helt ledige. Antallet delvis ledige fortsetter også å falle, noe som har vært trenden den siste snaue måneden. Nå er 12 498 personer delvis uten jobb. Det er en andel på 4,9 prosent og er 625 færre personer sammenlignet med sist uke.

Utviklingen de siste ukene følger samme mønster, og nedgangen skyldes at det er færre permittert.

– Ledigheten faller både blant helt og delvis ledige, og i alle yrkesgrupper. Næringene reiseliv og transport, og butikk- og salgsarbeid har hatt svært høy ledighet. Det er positivt at den største nedgangen er å finne i disse yrkergruppene, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Sola er fortsatt kommunen med høyest andel helt ledige. Pr. 9. juni er 6,7 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Stavanger og Haugesund har en andel på helt ledige på henholdsvis 6,4 og 6,3 prosent. I Sandnes er 6,0 prosent helt ledige. Haugesund, Sandnes og Gjesdal er kommunene med høyest andel delvis ledige med 5,5 prosent. Stavanger har en andel på 5,2 prosent.

– Koronaviruset utløste en historisk høy arbeidsledighet i Rogaland, men som nå er på vei nedover igjen. 10,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket er enten helt eller delvis uten. Det vil ta lang tid før vi vil være tilbake på ledighetsnivået før koronasituasjonen rammet oss, sier Haftorsen.