Færre helt ledige i Strand også forrige uke

Tirsdag offentliggjorde NAV Rogaland de nyeste arbeidsmarkedstallene. Disse viser synkende ledighet både i Strand og Hjelmeland.

Synkende ledighet i Ytre Ryfylke

I Strand kommune har andelen helt ledige gått ned fra 5,9% til 5,4% som tilsvarer 30 færre helt ledige arbeidstakere i kommunen. Andelen delvis ledige er også på vei ned igjen, etter at den hadde en liten oppsving uken før. Nå er andelen delvis ledige på 5,1% mot 5,2% uken før. Dette tilsvarer 5 færre arbeidstakere som er delvis ledige.

At både andelen helt og delvis ledige er på vei ned kan tyde på at flere er på vei tilbake i fullt arbeid i kommunen.

I Hjelmeland kommune er også tallene på vei ned og andelen helt ledige har sunket fra 4,3% til 3,8% som tilsvarer 7 færre arbeidstakere som er helt ledige. Andelen delvis ledige har sunket fra 2,8% til 2,5% som tilsvarer 4 færre arbeidstakere som er delvis ledige.

1 500 færre helt ledige i Rogaland den siste uken

I Rogaland er 17 118 personer helt uten jobb, viser de nyeste arbeidsmarkedstallene fra NAV tirsdag 19. mai.

Andelen helt ledige er på 6,8 prosent og er en nedgang 0,6 prosentpoeng siden forrige oppdatering 12. mai. På landsbasis er ledigheten 7,1 prosent. I likhet med de siste ukene stiger også antallet delvis ledige den siste uken, men økningen er svakere enn tidligere. Nå rapporterer 13 653 personer at de jobber delvis i Rogaland. Det er 178 flere enn i forrige uke og utgjør en andel på 5,4 prosent. Landsgjennomsnittet er for øvrig på 5,8 prosent.

Totalt er det pr. 19. mai registrert 31 591 arbeidssøkere i Rogaland. Det 1 322 færre enn i uke 20. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

– I flere uker på rad har vi nå sett at arbeidsledigheten i Rogaland går nedover igjen etter den voldsomme og bratte økningen i slutten av mars og starten på april som følge av koronasituasjonen. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet viser tydelig igjen på ledighetstallene til NAV. 1 500 personer i Rogaland har kommet helt eller delvis tilbake i jobb den siste uken. Det er imidlertid viktig å understreke at ledigheten i Rogaland og Norge er på et høyt nivå fremdeles, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Nedgangen i antallet arbeidsledige er størst innen butikk- og salgsarbeid, serviceyrker og annet arbeid, samt innenfor reiseliv og transport, sier Haftorsen.