Får seks doser av hvert glass og ingen kasserte vaksiner i Strand

I Strand får vi seks doser ut av hvert hetteglass Comirnaty og ingen vaksiner er enn så lenge kassert, opplyser helseleder i Strand kommune Grete Strømsmo til iRyfylke.

Etter at vaksinene begynne å rulle over landegrensen til fordeling til Norges kommuner har det vært mye omtalt hvor mange doser enkelte får ut av hetteglassene. I første omgang var anbefalingen fra Folkehelseinstituttet at det ble tatt ut fem doser, men 31.12 endret FHI anbefalingen for Pzifer/BionTech vaksinen Comirnaty.

FHI regner når seks doser pr. hetteglass for Comirnaty, 10 doser pr. hetteglass for Covid-19 vaccine Moderna og 10 doser pr. hetteglass for Covid-19 vaccine AstraZeneca.

Varierende holdbarhet og leveranser er utfordrende

Strømsmo forteller leveransene normalt kommer ukentlig på tirsdager. Forbruket av vaksinedoser er komplisert. For tiden får kommunen to typer vaksiner. AstraZeneca kan oppbevares i kjøleskap i seks måneder, mens Pfizer kun har 5 dagers holdbarhet i kjøleskap.

Vaksinasjon etter grupper må styres ut ifra antaller doser av de enkelte typene. Når vi vaksinerer helsepersonell må vi også velge ut per arbeidsplass, forteller Strømsmo

Hun forteller også at Strand får seks doser ut av et hetteglass med Comirnaty og at ingen vaksiner er kassert enda.

Varierende vaksinasjonantall

De siste dagene har vi sett at vaksinasjonantaller har variert veldig dag for dag. Mye av årsaken til dette kan relateres til både vaksineleveranser men også hvor mange som skal ha andre dose og når.

Comirnaty må som utgangspunkt brukes innen fem dager fra leveranse. Mens AstraZeneca kan oppbevares i kjøleskap i seks måneder. De som har fått Comirnaty som første dose må også få den som andre dose. Det samme gjelder for AstraZeneca, og derfor må gjelder vaksinedosene oppbevares noen dager før de brukes fremfor å stadig vaksinere innbyggere med første dose.

Dette er holdbarheten på vaksinene

Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
6 måneder ved -90 °C til -60 °C.

Når den er tatt ut av fryseren, kan den uåpnede vaksinen oppbevares i inntil 5 dager ved 2 °C til 8 °C.

Covid-19 Vaccine Moderna
7 måneder ved -25° til -15 °C

Uåpnet vaksine kan oppbevares i kjøleskap ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mot lys i maksimalt 30 dager.

Covid-19 Vaccine AstraZeneca
6 måneder ved oppbevaring i kjøleskap (2 °C – 8 °C)