Får utvidet serveringsområdet på brygga i Jørpelandsvågen

Tidligere i høst søkte Senze Lounge Bar Strand kommune om å utvide området til bryggeserveringen i Jørpelandsvågen frem til sommeren 2022 etter suksess i årets sommersesong. Kommunen stiller seg positive og innvilget søknaden om leie for 1 år.

I august i år fikk Senze tillatelsen som et kortere midlertidig tiltak til å ha servering på brygga i Jørpelandsvågen. Tidligere i høst søkte de om å utvide området til neste sesong. Dette har de nå fått innvilget, til stor glede for daglig leder Kristine Alsvik Slåtto.

Alsvik Slåtto er glad for at kommunen støtter opp om satsingen de gjør i Jørpelandsvågen. Nå håper hun at kommunen også i år stiller seg positive til å gi Loungebaren skjenkebevilgning på bryggeområdet.

Enorm suksess med mat og drikke på brygga

Loungebaren opplever at innbyggerne i Strand har vært svært positive til tiltaket. Det oppleves også til å ha blitt godt tatt imot av turister, både fra andre land, nabokommuner, hyttefolk og båtfolk fra Stavanger og andre steder. Flere tok turen inn til Jørpelandsvågen for å både spise og drikke hos oss, skriver Senze i sin søknad.

Senze ønsket muligheten til å bruke området videre til servering av mat og drikke fra påske til sensommeren året 2021 og 2022. Senze opplevde stor pågang og mye bookinger på bryggeområdet og ønsket at det i denne omgang ses på mulighet for at området til leie for servering kan bli noe utvidet, skriver de i søknaden.

Fagleder for samferdsel Gudmund Selvær presiserer i innvilgelsen av søknaden at eventuelle andre vedtak som skjenkeløyve ol. må søkes om separat.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt