Fare for at is faller ned i vegbanen

Mildvær etter vinter skaper utfordringer langs veien. Foto: Helge Nordtveit, Statens vegvesen

Etter en lang kald periode i hele Rogaland kommer nå mildværet. Det betyr issmelting.

I forbindelse med issmeltingen ser vi at is som har bygd seg opp i skjæringer og fjellskrenter langs vegene våre begynner å slippe taket, sier Gunn Karin Skjærbekk byggeleder i Statens vegvesen v/Drift og vedlikehold

Statens vegvesen sine entreprenører har stor oppmerksomhet på dette, og prøver å få rensket de verste plassene.

Det er viktig at publikum utviser varsomhet og ikke oppholder seg unødvendig i områder med mye is i skjæringer, sier Skjærbekk.

Informer barn om faren ved å oppholde seg i nærheten av issvuller som kan komme ned. Selv om det arbeides med å begrense nedfall så klarer vi ikke å være overalt, avsluttet hun.