Farlige forbikjøringer av ferjekøen på Hjelmeland

SørVest Politidistrikt melder på twitter at de har fått flere meldinger om farlige forbikjøringer i forbindelse med at ferjekøen ned mot ferjekaien på Hjelmeland er lang.

Politiet ber om at trafikkreglene overholdes og at trafikanter tar hensyn til at køen står der den står.