Fem bøtelagt i Ryfylketunnelen lørdag kveld

Utrykningspolitiet gjennomførte lørdag kveld laserkontroll i 80 sonen i Ryfylketunnelen i retning Stavanger.

Politiet målte fem bilførere til over lovlig fartsgrense på steder, og disse fikk hver sitt forenklet forelegg for fartsoverskridelsen.

Høyeste hastighet ble målt til 116 km/t i 80-sonen.