Fem bøter og ett førerkortbeslag i Ryfylketunnelen

Onsdag kveld gjennførte utrykningspolitiet fartskontroll i Ryfylketunnelen.

Når kontrollen var slutt kl 23.08 hadde fem bilførere blitt ilagt forelegg for fartsovertredelse.

I tillegg fikk én bilfører førerkortet beslagtlagt etter å ha blitt målt i 120 km/t i 80-sonen. Bilføreren kan også vente seg et forelegg på over 10.000kr for trafikkovertredelsen.