Fem nye foretak i Strand forrige uke

I uke 23 ble fem foretak fra Ytre Ryfylke registrert i Brønnøysundregistrene.

Alle fem nyregistreringene er aksjeselskap, og alle er fra Strand kommune. Ingen nye foretak ble registrert fra Hjelmeland eller Forsand.

De nye foretakene:

– DS Eiendom AS (eiendom)
– Optignist AS (coaching, veiledning og rådgivning innenfor ledelse og personlig utvikling)
– Senze Lounge Bar AS (drift av bar samt alt som annen virksomhet som direkte eller indirekte kan settes i sammenheng med dette)
– SI Helland Eigedom AS (eiendom)
– Torbjørnsen Bil & Dekk AS (handel med motorkjøretøy, handel med dekk samt det som naturlig hører til)

Ingen konkurser eller slettede foretak i uke 23 i Ytre Ryfylke.

Fire foretak ble registrert i uke 23 i 2019, så en oppgang på 25% i 2020.