Finner ikke grunnlag for å dekke skoleskyss til Forsand

Onsdag neste uke er det formannskapsmøte i Strand og igjen omkamp om skoleskyss for de grensejusterte elevene.

Saken ble i formannskapet 2.april sendt tilbake for at administrasjonen skulle gjøre nærmere undersøkelser. Disse er nå delvis gjennomført og rådmann kommer til samme konklusjon som sist, men med noen flere opplysninger knyttet til muligheter og kostnader.

Rådmannens forslag til vedtak er fremdeles at Strand kommune ikke dekker utgifter til skoleskyss til elevene fra det grensejusterte området som velger å fortsette ved Forsand skole fra høsten 2020.

Ifølge saksfremstillingen har rådmannen vært i dialog med administrasjonen i Sandnes kommune og det er ikke aktuelt for Sandnes kommune å reforhandle avtale om pris på skoleplasser, eller å samarbeide om skyss for elevene i det grensejusterte området. Det er ingen av de foresatte i det grensejusterte området som har kommet med innspill til hvordan skoleskyssen kan organiseres utover at det må gå skoleskyss.

Administrasjonen har også innhentet pristilbud fra flere aktører på skoleskyss til Forsand skole. I pristilbud fra transportører ble det forespurt om transport fra nåværende bussrute 121 fra Oanes, Høllesli og Meling til Forsand skole skoleåret 2020/2021 som tilsvarer 190 skoledager. Elevene fra disse områdene begynner alle samme klokkeslett 08:15, men har ulik retur mandag, onsdag og fredag noe som betyr 2 like returer og 3 ulike returer per uke. Prisene administrasjonen fikk inn varierte fra kr 1.650.000 til billigst kr 458.410,-. I beregningen er det brukt et grunnlag på ca 20 elever.

Det går ikke frem av saksfremstillingen at det er vurdert muligheten med godtgjørelse for foreldre som kjører elevene selv. Hvorfor dette ikke er gjort er ukjent, men det fremgår tydelig av vedtaket i formannskapet 2.april at dette skulle vurderes av administrasjonen.

Mener Sandnes har strukket seg langt

På spørsmål om hvorfor det ikke er vilje i Sandnes til å bidra når prisen for skoleplass er langt over KS sine grunnsatser, svarer varaordfører i Sandnes kommune, Pål Morten Borgli at Sandnes hele tiden har sagt at barna må få slippe å bli offer for dette spillet, og at Sandnes virkelig har strukket seg langt.

  • Strand jobber iherdig for å bli en del av Stavangers rike, mener Borgli.

Borgli mener ikke Sandnes har noe å være bitter for i det hele tatt, med tanke på grensejusteringen. Men Strand jobber iherdig for å bli en del av Stavangers rike og det må være deres valg, legger han til. Vi er Sandnes og er både store nok og har en veldig god og sunn drift. Sandnes må sikre våre innbyggere sine tjenester og interesse, men om noen barn nå blir lidende må vi ordne det og Strand bør følge oss på det. Jeg syns også at Strand burde heiet mer på Høgsfjord som også er viktig for mange i Strand, avslutter han.

Innbyggerne er oppgitt

Foto: Privat

I et brev til Strand kommune i slutten april uttrykker småbarnsforeldrene Ingvar og Liv Marit Røssevold fra Kolabygda misnøye med behandlingen de har fått fra Strand kommune etter grensejusteringen.

De påpeker at under infomøte på Lysefjordsenteret, ble de lovet at det ikke skulle stå på penger og skulle være til barnas beste. Alle elevene skulle få fortsette på Forsand skole ut 10 klasse.

Vi føler oss veldig dårlig behandlet av Strand kommune alt sett under ett, sier Ingvar. Både han og kona ber politikerne om og gi oss ro, hverdagen er allerede snudd på hode for oss som er grensejusterte. Vi og ikke minst barna trenger ro rundt denne saken, og skikkelige konkrete svar. Ikke lovnader og løgner, legger Ingvar til.

Familien har søkt tre av barna til skolen på Forsand mens han yngste dessverre må til Strand, forteller Ingvar. I prosessen skal de ha blitt spurt om tanker og forslag til alternativ transport. Strand kommune skal også ha opplyst til familien at det kunne bli aktuelt med kompensasjon for å kjøre selv, men dette mangler det noe informasjon om i saksfremstillingen.

De er begge fast bestemt på at om dette skal fungere så må Strand begynne og åpne armene å ønske de velkomne i istedenfor og jage de vekk.

Flere reagerer på måten Strand kommune opptrer

Foto: Privat

Også småbarnsfaren Bjørn Høllesli reagerer på måten kommunen opptrer. Først gir de lovnader om at ingen skal bekymre seg. Så blir det politisk rullet mellom konstellasjonene om hva de grensejusterte skal få tilbud om. De siste månedene har Høllesli og flere av småbarnsforeldrene i det grensejusterte området levd i uvisshet. Får ungene våre gå på Forsand? Får barna skoleskyss? Hvordan blir det året etter? Kan vi noen gang slappe av?

Høllesli forteller at de har fått positivt svar på søknad om skoleplass på Forsand. Men det overrasker ham at det ble uten den individuelle samtalen som ble vedtatt i formannskapet 19.februar, selv om en slik opplevelse kunne blitt traumatisk for barna. Det var en rar ordning som ble vedtatt og rart det ikke ble gjort. Han undrer på om de egentlig har lov til å ikke følge sine egne vedtak, slik de nå gjorde.

  • Deler av vedtaket fra formannskapet 19.februar: Under behandling av søknad må det inviteres til individuelle samtaler mellom foresatt, elev, skoleledelse ved den enkelte skole, samt eventuelt andre relevante parter.

Når det kommer til innspill fra innbyggerne, skriver rådmannen at det ikke har kommet andre innspill en at det må gå skoleskyss. Det er ingen som har spurt oss om forslag til skoleskyss, det har vi bare lest om i media at kommunen skulle, forteller Høllesli.

Kommunalsjef for opplæring, Guro Harboe Ur, opplyser til iRyfylke om at det er 22 elever som er søkt inn på skolen på Forsand. Ut over dette er det henholdsvis tre elever som skal gå på Resahaugen skole på Jørpeland og to elever som skal gå på KF Skolen. På spørsmål om hvorfor det ikke er foretatt individuelle samtaler med foreldre og elever slik vedtaket av 19.feb lyder henviser Harboe Ur til korrespondansen med foreldrene.