Fire nye selskap i Ytre Ryfylke forrige uke

I uke 44 ble det registrert fire nye foretak i Brønnøysundregistrene fra Ytre Ryfylke.

Blant disse var det tre aksjeselskap og ett enkeltpersonforetak. Hvorav to aksjeselskap fra Strand og ett aksjeselskap og ett enkeltpersonforetak fra Hjelmeland. Ingen nye selskaper fra Forsand

Strand

– ESF Eiendom AS (kjøpe, selge, eie, leie ut, utvikle og drifte fast eiendom, samt eie aksjer og andeler i andre selskap)

– Komp AS (eie aksjer og andeler i andre selskaper)

Hjelmeland

– Birgit Sundbø Hagalid (enkeltpersonforetak)

– Salubritas AS (samfunnsmedisinske tjenester og beredskapsvakt til kommuner)

1 selskap er meldt oppløst og det er Pipefornyeren AS fra Strand

I uke 44 i fjor ble 1 selskap registrert i Brønnøysundregisteret. Det var Vastveit Consulting AS fra Hjelmeland, som for øvrig eksisterer den dag i dag.