Nærings- og fiskeridepartementet holdt for en ukes tid siden auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som god, og gir en vekst i norsk oppdrettsnæring på mer enn 3 prosent.

– Nå har vi solgt nye laksetillatelser for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som forrige auksjon. Dette bekrefter at vi har en framoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen.

Det var 42 selskap påmeldt i auksjonen, og 30 selskap kjøpte til slutt tillatelser. Det var 27 189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt.

– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.

I Ryfylke er det oppdrettselskapene Bremnes Seashore AS, Eidesvik Laks AS, Finnøy Fisk AS, Grieg Seafood ASA og Rogaland Fjordbruk AS som har kjøpt tillatelser. I tabellen under kan du se hvor mye de er tildelt og samlet vederlag.

Selskap Tonn MTB tildelt Samlet vederlag
Bremnes Seashore AS 527 99 929 740
Eidesvik Laks AS 386 73 193 320
Finnøy Fisk AS 115 21 806 300
Grieg Seafood ASA 527 99 929 740
Rogaland Fjordbruk AS 527 99 929 740
Totalt 2082 394 788 840

 

Produksjonsområde Tonn MTB tildelt Samlet vederlag (mill. NOK)
1: Svenskegrensen til Jæren 977 152
2: Ryfylke 2 082 395
6: Nordmøre og Sør-Trøndelag 6 384 1 545
7: Nord-Trøndelag med Bindal 2 915 629
8: Helgeland til Bodø 3 648 798
9: Vestfjorden og Vesterålen 3 855 984
11: Kvaløya til Loppa 2 481 545
12: Vest-Finnmark 4 005 759
13: Øst-Finnmark 842 168
Totalt 27 189 5 975