Fjerde kvartal ga den høyeste folkeveksten i Strand i 2020

I dag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå befolkningstallene for fjerde kvartal 2020. Tallene viser en marginal befolkningsvekst i Strand på drøyt 0,3% men allikevel var fjerde kvartal det beste med 41 nye innbyggere.

I Strand kommune er det nå et innbyggertall 13070, en vekst på 41 innbyggere og ca 0,3% oppgang fra tredje kvartal 2020. Alene sto fjerde kvartal for 40% av fjorårets befolkningsvekst.

Tallene viser at befolkningsveksten skyldes økt tilflytting når det i fjerde kvartal flyttet inn 135 personer hvorav 11 fra utland og 124 fra andre steder i Norge. Utflyttingen var på 98 hvorav 4 til utland og 94 til andre steder i Norge. Dette gir en nettoinnflytting på +37. Dette er den høyeste nettoinnflyttingen i 2020 som også i andre kvartal hadde nettoinnflytting på -18 personer.

Fødselsoverskuddet i fjerde kvartal var kun på 4 personer noe som er det laveste på over to år. Fødselstallene i fjerde kvartal med 33 fødte er sterkt medvirkende til det lave overskuddet. Medvirkende er også antallet døde som er nest mest på ett kvartal de siste to årene med 29 døde. Fødselsoverskuddet i andre og tredje kvartal 2020 var på henholdsvis 29 og 19, og ble styrt av høyere fødselstall og lavere dødstall enn normalt.

Folketallet ved inngangen av første kvartal 2020 i Strand var 12.968 og ved utgangen av fjerde kvartal steg den til 13.070. Dette gir en økning i innbyggertallene i Strand på 102 personer i 2020 og tilsvarer omtrent 0,8% befolkningsvekst.

Strand 3-2020 4-2020
Inngang 13009 13029
Fødde 40 33
Døde 21 29
Fødselsoverskudd 19 4
Innvandring 17 11
Utvandring 18 4
Innflytting, innalandsk 139 124
Utflytting, innalandsk 137 94
Netto innflytting 1 37
Folkevekst 20 41
Utgang 13029 13070

Status ellers i Ryfylke

I Hjelmeland kommune er det også befolkningsvekst i fjerde kvartal i fjor. Ved utgangen av forrige kvartal var befolkningen på 2577 og ved utgangen av fjerde kvartal har befolkningen økt til 2580.

I Hjelmeland er befolkningsveksten på 3 personer i fjerde kvartal mot -24 i tredje kvartal. Dog er fødselsoverskuddet -9, men nettoinnflytting bidrar til økt befolkning med nettoinnflytting på 12 personer.