Flerbrukshallen på Jørpeland

Illustrasjon: Backe Bygg

Flerbrukshallen og illustrasjonene som ble presentert i kommunestyret 19.feb var helt nydelige å se til. Når en først skal bruke penger på et nytt bygg som skal romme flere idretter er det helt klart en lur løsning å bygge for fremtiden. Visuelt sett er flerbrukshallen nydelig å se til, etter vår oppfatning. Mange deler nok også denne.

Illustrasjon sett fra Fjelltun-området og viser hvordan den nye flerbrukshallen skal knyttes til dagens Strandahall. Illustrasjon: Backe Bygg

Minimumsløsningen for flerbrukshallen har en kostnadsramme på 101,3 millioner hvor kommunen har regnet med å få igjen 16 millioner i spillemidler. Selve flerbrukshallen har en kostnadsramme på 88,4 millioner i tillegg kommer kostnader som brønnpark, låssystem, inventar mm.

Tidligere har det blitt presentert forskjellige opsjoner som kan benyttes, deriblant kampsportsenter, klatrevegg, golf aktivitetssenter mm.

  • Kampsport 3,17 mill.
  • Treningsrom 1,02 mill.
  • *Klatrevegg 5,83 mill.
  • Sosialt rom 1,44 mill.
  • *Buldreanlegg 3,58 mill.
  • Kontorer 1,88 mill.
  • Golf aktivitetssenter 2,05 mill.
  • Trapperom m. heis 3,75 mill. – denne utløses av rom merket med *

 

Hallflaten i flerbrukshallen. Illustrasjon: Backe Bygg

I formannskapet torsdag 4. mars legger rådmannen frem en sak for politikerne om hvilke opsjoner som skal benyttes og endelig kostnadsramme for prosjektet. Saken skal endelig behandles i kommunestyret 25. mars.

Rådmannens foreslår at kostnadsrammen settes til 108 millioner som inkluderer forskuttering av spillemidler på 18 millioner og en reserve på 4 millioner til uforutsette forhold som byggherren har risikoen for. Opsjoner som kampsportsenter på 500 m2 og treningsrom på 150 m2 realiseres i prosjektet. I tillegg ønsker rådmannen at en tiltaksplan for oppgradering av Strandahallen utredes i prosjektet.

Under vurdering og konklusjon fra saksfremstillingen går det frem hvorfor de valgte opsjonene er lagt til grunn, les utdraget under:

Vurdering og konklusjon
Den nye flerbrukshallen har en kompakt planløsning som vil fungere utmerket for skolen og idretten. Kalkyle for minimumsbehov og tilleggsbehov med 1. prioritet var kalkulert til 132 millioner i sak 19/381. For 133 mill kan vi nå også få de aktuelle opsjonene i tilleggsbehov med 2. prioritet. Rådmannen vurderer tilbudet fra totalentreprenøren som gunstig.

Pristilbudet på opsjonene for kampsport og treningsrom er svært gunstig sammenlignet med gjennomsnittsprisen for hallen. Rådmannen mener at når kommunen først skal realisere flerbrukshallen kan vi takke nei til billige tilleggsareal. Dette på tross av at kostnadsrammen overskrides. Dette er i tillegg rom som har mange brukere og som vil skape et større miljø i hallen.

Fasade med opsjoner som buldreanlegg, klatrevegg og trapperom med heis. Illustrasjon: Backe Bygg

Øvrige opsjoner er ikke like gunstig priset sammenlignet med gjennomsnittsprisen av hallen. Eksempelvis er naturlig nok kvadratmeterprisen for et klatrerom med 14 meter takhøyde betydelig dyrere enn et sosialt rom med en takhøyde på 2,7 meter. Totalentreprenøren har gitt prisestimat på disse opsjonene, og endelig pris er avhengig av eksempelvis nødvendig gangarealer o.l. Prisestimatene inneholder derfor noe margin.

Det er noe avhengighet mellom de ulike opsjonene. Ekspempelvis hvis opsjonene med klatrehall og buldreanlegget skal realiseres bør også trapperom realiseres. Trapperom med heis er estimert til 3,75 millioner, hvor heisen utgjør halve beløpet. Heis kan utgå, men vil være uheldig i forhold til universell utforming. Uten trapperommet vil disse kun ha adkomst fra parkeringsplassen.

Rådmannen fraråder at det skal klargjøres for opsjoner i et byggetrinn 2. Kostnaden med å bygge senere vil være betydelig høyere og selve plassering av bygget er avhengig av hvilke opsjoner som velges.

Rådmannen mener at samtlige av opsjonene ville vært attraktive tilbud for kommunens innbyggere og et stort løft for folkehelsen. Rådmannen mener det er viktig at avgjørelsen på hvilke opsjoner som realiseres blir tatt umiddelbart for å sikre fremdrift i prosjektet. En utsettelse vil medføre økte kostnader.

Rådmannen mener at kommunen har for høy gjeldsgrad til å kunne betjene økt låneopptak, og mener at opsjoner utover kampsport og treningsrom ikke bør realiseres.

Legg igjen en kommentar