fbpx

Flere helt eller delvis tilbake i arbeid i Strand de siste ukene

500 færre heilt utan arbeid den siste veka i Rogaland

I løpet av den siste veka har talet på personar heilt utan arbeid blitt redusert med 475 personar. No er 10 479 personar heilt utan jobb i Rogaland. Det utgjer 4,1, prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tal frå NAV. Snittet for Noreg er 4,0 prosent.

– Den positive utviklinga held fram. På dryge to veker har arbeidsløysa blitt redusert med om lag tusen personar, seier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Blant personar heilt utan arbeid er det nedgang i alle aldergrupper og yrkesgrupper den siste veka.

Store endringer i Strand de siste ukene

I Strand kommune har andel helt arbeidsledige gått ned med sirka 15% de siste tre ukene. Totalt er nå 204 personer helt uten arbeid mot 239 personer for bare tre uker siden. Andelen helt ledige er nå på 3% av arbeidsstyrken noe som er godt under fylkesgjennomsnittet.

De siste tre ukene har andelen delvis ledige i Strand økt med like over 30%. Og antallet delvis ledige i kommunen er nå 217 personer og 3,2% av arbeidsstyrken.

I Hjelmeland kommune har andelen helt arbeidsledige vært veldig stabil de siste ukene. Den har variert mellom 2,6% til 2,8% og er nå på 2,7% av arbeidsstyrken. Andelen delvis ledige har også i Hjelmeland økt de siste ukene og de siste tre ukene har den økt med sirka 20% fra 18 personer til 22 personer. Andelen delvis ledige utgjør nå 1,6% av arbeidsstyrken i Hjelmeland.

Vi setter stor pris på donasjon av kr 1 eller valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt