Flere nye foretak i juni

14 nye foretak fra Strand, Forsand og Hjelmeland er registrert i Brønnøysundregistrene i juni. 10 aksjeselskap og 4 enkeltpersonforetak. 11 fra Strand, 2 fra Hjelmeland og 1 fra Forsand

Strand

– Aleksandrova Margarita (renhold i privat sektor)
– Aml AS (kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak)
– CM Næringsbygg AS (utleie av fast eiendom og utvikling av utstyr)
– Dalen Lefsebakeri V/ Laila Ravndal (lefsebakeri)
– Ds Eiendom AS (kjøp og salg av egen fast eiendom)
– Elein AS (annen teknisk konsulentvirksomhet)
– Flytying Design. Larsen (undervisning i fluefiske, fluebinding Smykkedesign for skoler og institusjoner)
– Mobi18 AS (salg, installasjon og vedlikehold av teknisk utstyr som naturlig hører)
– Optignist AS (coaching, veiledning og rådgivning innenfor ledelse og personlig utvikling)
– Senze Lounge Bar AS (drift av bar samt alt som annen virksomhet som direkte eller indirekte kan settes i sammenheng med dette)
– Si Helland Eiendom AS (utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen, samt tilhørende virksomhet)
– Torbjørnsen Bil & Dekk AS (handel med motorkjøretøy, handel med dekk samt det som naturlig hører til)

Hjelmeland

– Segelsteinen Holding AS (eie aksjer og andeler i andre selskap, handel med verdipapirer og investeringer i fast eiendom samt beslektet virksomhet)
– L.H. Jørmeland (håndverker innen tømrerfaget, tradisjonelt og nytt, rehabilitering, restaurering, vaktmestertjenester og innredning)

Forsand

– Aarskog Motorpark (reparasjon og føring av landbruk og anleggskjøretøy)

10 foretak ble slettet/oppløst i juni. Hjelmeland: Knutsvikbruket ANS, Ryfylke eiendomsutvikling og Consulting AS og Skiftun Fiskemottak AS.

Strand: Aph marine as, Feel Good DA, Fjelde Elektro AS, Flytying Design, Larsen, Ryfylke Miljøverk IKS og Vi to frisør Næss og Barkved ANS

1 firma ble tvangsoppløst og 1 firma har innstilt bobehandlingen.

I juni i 2019 var det 26 nyregistreringer fra Ytre Ryfylke, 23 av disse eksisterer ennå